try it, it’s free
iStock-486343626.jpg?w=1024&h=480&scale

Sport Simplified: Why an effective digital presence can save you time and enhance your organisation

02/15/2023

Organising and managing a grassroots sports club can be a daunting task. There are so many moving parts, from communicating with players and parents to collecting payments and organising events. It’s no wonder so many club administrators and organisers feel overwhelmed!

Fortunately, there are some simple steps you can take as a club admin or organiser to streamline your club’s operations and make your life a lot easier. One of the most important is creating an effective digital presence for your club. This can start with a solution like the Spond Club platform. Spond Club is a free, comprehensive membership system, designed to make your life easier by working in sync with the Spond app to enhance every aspect of your sporting life, from memberships to messaging and payments.

A digital presence is not necessarily a website. In fact, while a website is a great place to have a ‘shop window’ on your club for fans, prospective members, etc, it’s not necessarily the best place to manage your club day to day. Far better to have a simple website and keep all the admin on a dedicated club management platform like Spond Club, offering rapid payment processing, built-in GDPR compliance, safeguarding features, and saving you hours of admin time every week. 

A specialist club management platform takes only a few minutes to set up, and it can help you save time in a number of ways. First, it provides a central location for all of your important information. Instead of having to communicate via phone or email each time you need to share something with your club, you can post it to the app where everyone can see it. This includes things like practice schedules, game schedules, and important announcements.

Second, online tools can automate some of the tedious tasks associated with managing a club, such as scheduling practices and sending reminders. This frees up your time so you can focus on more important things, like coaching your players to victory!

Creating a digital presence for your grassroots sports club is essential for saving time and enhancing your organisation, but don’t simply assume it has to be only a website. Keep the site simple and turn to a dedicated sports team management platform for your day to day admin. With the right tools, you can streamline your operations, simplify admin and automate tedious tasks. Spend less time doing what you need, and more time doing what you love!

 

Sport gjort enkelt: Hvorfor en effektiv digital tilstedeværelse kan spare deg tid og utvikle din organisasjon

Organisering og ledelse av en breddeidrettsklubb kan være en vanskelig oppgave. Det er så mange bevegelige deler, fra å kommunisere med spillere og foreldre til å samle inn betalinger og organisere arrangementer. Det er ikke rart at så mange klubb administratorer og arrangører føler seg overveldet!

Heldigvis finnes det noen enkle steg man kan ta som klubb administrator for å effektivisere klubben sin drift, og gjøre ditt liv mye enklere. Et av de viktigste stegene er å skape en effektiv digital tilstedeværelse for klubben din, som kan gjøres gjennom en løsning som Spond Club. Spond Club er et gratis, omfattende system for å holde styr på medlemmer – designet for å gjøre livet ditt enklere gjennom å fungere i tandem med Spond-appen, for å forbedre alle aspekter ved idrettshverdagen din – fra medlemskap til meldingssystem og betalingsløsning.

En digital tilstedeværelse er ikke nødvendigvis en nettside. Selv om et nettsted er et flott sted å ha et “butikkvindu” på klubben din for fans, potensielle medlemmer osv., er det ikke nødvendigvis det beste stedet å administrere klubben din fra dag til dag. Det er langt bedre å ha en enkel nettside og holde alle admin på en dedikert klubbadministrasjon plattform som Spond Club, som tilbyr rask betalingsbehandling, innebygd GDPR-overholdelse, ivaretakelse av funksjoner og sparer deg for timer med admin tid hver uke.

En spesialisert plattform for organisering av klubben kan spare deg for tid på flere ulike måter. For det første vil det gi deg en praktisk løsning for å samle viktig informasjon. I stedet for å måtte bruke telefon og epost hver gang man skal kommunisere noe med klubben din, kan du dele det i appen, hvor alle medlemmene får umiddelbar tilgang. Dette kan inkludere ting som treningsplaner, kampoppsett og annen viktig informasjon.

For det andre kan nettbaserte verktøy automatisere noen av de kjedelige oppgavene knyttet til å administrere en klubb, som å planlegge øvelser og sende påminnelser. Dette frigjør tid slik at du kan fokusere på viktigere ting, som å trene spillerne dine til seier!

Å skape en digital tilstedeværelse for grasrot-klubben din er avgjørende for å spare tid og forbedre organisasjonen din, men ikke bare anta at det bare må være et nettsted. Hold nettstedet enkelt og bruk en dedikert plattform for administrasjon av idrettslag for din daglige administrator. Med de riktige verktøyene kan du strømlinjeforme operasjonene dine, forenkle admin og automatisere kjedelige oppgaver. Bruk mindre tid på å gjøre det du trenger, og mer tid på å gjøre det du elsker!

Comments Vic

  • In general – what do we want to gain with this article, I don’t really understand the purpose with it? I don’t see any key selling points? In the title it says “time”, but it doesn’t really mention how you save time with Spond?
  • I still don’t understand what “digital presence” is?
  • Have you used Google translate, Anders? Several of the words/ sentences do not make sense – sounds like they’re directly translated from English.
   • innebygd GDPR-overholdelse, ivaretakelse av funksjoner 
 • Det er ikke rart at så mange klubb administratorer og arrangører føler seg overveldet!
 • Det er så mange bevegelige deler. 
 • I stedet for å måtte bruke telefon og epost hver gang man skal kommunisere noe med klubben din, kan du dele det i appen, hvor alle medlemmene får umiddelbar tilgang. 
 • Med de riktige verktøyene kan du strømlinjeforme operasjonene dine, forenkle admin og automatisere kjedelige oppgaver. Bruk mindre tid på å gjøre det du trenger, og mer tid på å gjøre det du elsker!
  • As we will launch a webpage soon I don’t think we shouldnt undersell having a webpage. (I know you didn’t know this)
  • Club admins don’t share practice or game schedules.
  • This is the app – doesn’t have anything to do with Spond Club
 • Second, online tools can automate some of the tedious tasks associated with managing a club, such as scheduling practices and sending reminders. This frees up your time so you can focus on more important things, like coaching your players to victory!