Prøv det, det er gratis

Vilkår for opprettelse av Spond Innsamlingskampanje

Sist oppdatert: 21.10.2020

Spond Innsamlingskampanje er en tjeneste fra Spond AS (“Spond”) hvor lag eller grupper kan igangsette innsamlingsaksjoner til finansiering av laget eller gruppen. Disse vilkårene regulerer bruk av tjenesten, og aksepteres av deg som er administrator for en Spond gruppe når du oppretter en innsamlingskampanje i Spond. Du kan lese mer i vårt hjelpesenter om hvordan Spond Innsamlingskampanje fungerer.

1. Ditt ansvar

Som administrator i en Spond-gruppe er du ansvarlig for å informere medlemmene i gruppen om at du tenker å melde gruppen på en innsamlingskampanje og å spørre medlemmene om de ønsker å delta. Dersom noen melder fra om at de ikke ønsker å delta må du avmelde dem i forbindelse med registreringen.

Du er videre ansvarlig for at informasjonen du gir, og valgene du gjør i forbindelse med oppretting av innsamlingskampanjen.

2. Avregning og utbetaling

Spond gjennomfører avregning og fordeling av inntektene fra innsamlingskampanjen ca. 14 dager etter at innsamlingskampanjen er avsluttet. Utbetaling skjer til det kontonummeret du har oppgitt når du opprettet innsamlingskampanjen.

3. Gruppens fortjeneste per lodd

Gruppens fortjeneste per lodd fremgår ved opprettelsen av Spond Innsamlingskampanje.

4. Sponds ansvar / ansvarsbegrensning

Hvis det oppstår feil eller vår leveranse av Spond Innsamlingskampanje på annen måte er mangelfull, vil vi starte utbedring så raskt vi kan etter at vi har blitt oppmerksomme på feilen. Dersom du oppdager en feil må du si fra om dette snarest mulig. Det kan ikke rettes noe økonomisk krav mot Spond ved feil eller annet som gjør at innsamlingskampanje ikke gjennomføres som forutsatt.