Prøv det, det er gratis

Spond Prize Competition Terms

Vilkår for Spond-premiekonkurranse
1. Introduksjon

Versjon 1

Sist oppdatert: 10.01.2022

1.1 Spond Ltd er et selskap registrert i England og Wales med registrert adresse på Profile West Suite 2, First Floor, 950 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9ES og firmanummer 13705044 (“Spond”). Spond driver tjenesten som er tilgjengelig på https://www.spond.com og via Spond-appen («tjenesten»), som gir ikke-kommersielle organisasjoner («organisasjoner») muligheten til å samle inn penger til organisasjonen deres ved å tilby enkeltpersoner muligheten til å delta i Spot the Ball-konkurranser på tjenesten (hver en “Premiekonkurranse”) for sjansen til å vinne en premie.

1.2 Disse konkurransevilkårene (“Konkurransevilkårene”) gjelder for alle Premiekonkurranser som er tilgjengelige på Tjenesten. Hver premiekonkurranse vil også være underlagt tilleggsregler som er spesifikke for den kampanjen (“Spesifikke regler”) som vil være tilgjengelige på de relevante premiekonkurransesidene på tjenesten (“Konkurransesidene”). Før du deltar i en premiekonkurranse, vennligst les disse konkurransevilkårene, de relevante spesifikke reglene og personvernreglene som er tilgjengelige på https://www.spond.com/privacy (“personvernreglene”). Når en person deltar i en premiekonkurranse («deltaker»), samtykker de i å være bundet av og overholde disse konkurransevilkårene og de relevante spesifikke reglene, og erkjenner at alle personopplysninger som samles inn av Spond eller en organisasjon vil bli håndtert i samsvar med Personvernerklæring. IKKE DELTA I EN PREMIEKONKURRANSE HVIS DU IKKE ØNSKER Å GODTEPTE DISSE KONKURRANSEVILKÅRENE ELLER DE SPESIFIKKE REGLERNE.

1.3 Spond kan endre disse konkurransevilkårene når som helst ved å legge ut de endrede konkurransevilkårene på tjenesten minst 30 dager før de trer i kraft, for å overholde eventuelle nye eller andre forpliktelser i henhold til gjeldende lover eller forskrifter, for å gjenspeile eventuelle tekniske forbedringer eller endringer gjort i tjenesten, eller for å holde seg oppdatert med gjeldende markedspraksis. Du godtar at din fortsatte bruk av tjenesten etter denne datoen utgjør din bindende aksept av de endrede konkurransevilkårene. Hvis du ikke er enig i endringene, vennligst ikke delta i flere premiekonkurranser. Ingen endringer i konkurransevilkårene vil gjelde for noen premiekonkurranse der konkurranseperioden startet før datoen da endringen trer i kraft. Datoen for siste revisjon av disse konkurransevilkårene er inkludert øverst på denne siden.

1.4 Arrangøren av hver premiekonkurranse vil være spond. Hvis du har spørsmål om konkurransevilkårene, vennligst kontakt oss på vår kontaktside.

1.5 Ved å delta i en premiekonkurranse vil alle deltakere anses å ha akseptert disse konkurransevilkårene i sin helhet. Alle påmeldingsinstruksjoner utgjør en del av disse konkurransevilkårene.

1.6 All bruk av tjenesten er underlagt Sponds standard vilkår for bruk som er tilgjengelige på https://www.spond.com/terms. I tilfelle inkonsekvens mellom Sponds standardbruksvilkår og disse konkurransevilkårene, vil disse konkurransevilkårene gjelde.

2. Valgbarhet

2.1 Med mindre annet er angitt i de spesifikke reglene, er alle premiekonkurranser åpne for alle personer som er 16 år eller eldre på tidspunktet for deltagelse i premiekonkurransen og som er bosatt i Storbritannia, unntatt:

i Medlemmet av organisasjonen som er ansvarlig for opprettelsen og promoteringen av priskonkurransen;

ii Sponds ansatte;

iii Ansatte hos agenter eller leverandører av Spond som er profesjonelt knyttet til priskonkurransen eller dens administrasjon; eller

iv Medlemmer av de nærmeste familiene eller husholdningene i (i) (ii) og (iii) ovenfor.

2.2 Enhver deltaker som er under 18 år må ha fått tillatelse fra en forelder eller foresatt for å delta i premiekonkurransen. Spond forbeholder seg retten til å kreve bevis på alder eller bevis på slik tillatelse fra en prisvinner før premien deles ut.

3. Deltagelse i premiekonkurransen

3.1 For å delta i premiekonkurransen må du:

i Gå til den aktuelle konkurransesiden og velg ditt bidragsbeløp/antall påmeldinger;

ii Skriv inn kontaktinformasjonen din og klikk “send”;

iii Velg betalingsmetoden din, skriv inn betalingsopplysningene dine, kryss av for at du har lest og godtar disse vilkårene og betal påmeldingsavgiften spesifisert på Konkurransesidene for å kjøpe billetten din (“Aktiveravgift”).

Alle påmeldingsavgifter for premiekonkurranser samles inn via tjenesten i samsvar med vilkår fastsatt av Sponds betalingsleverandører som inkluderer, men er ikke begrenset til Checkout, Stripe, Visa, Electron, Maestro og Mastercard debetkort, PayPal, Apple Pay, Google Pay .

Betalinger vil vises på kontoutskriften din som betalt til Spond.

Noen betalinger kan behandles via Mastercard ID Check eller Visa Secure, som er et ekstra beskyttelsesnivå som brukes når du foretar betalinger fra kortet ditt. Dette kan kreve at du bekrefter eierskapet til kortet ditt ved å oppgi sikkerhetsinformasjon som passord, fingeravtrykkautentisering, ansiktsgjenkjenning eller en engangskode for å godkjenne betalingen. Denne tjenesten er rask, enkel og gratis å sette opp;

iv Velg stedet der du tror ballen er fjernet fra bildet;

v Når du er fornøyd med valget ditt, klikk “ferdig” og valget ditt sendes inn.

3.2 Datoen og klokkeslettet for konkurransen åpner og stenger vil bli spesifisert i de spesifikke reglene (“Konkurranseperioden”). Alle bidrag må sendes inn i løpet av konkurranseperioden. Påmeldinger som sendes inn før starttidspunktet eller etter stengetiden vil bli diskvalifisert fra premiekonkurransen. Deltakere vil ikke være berettiget til refusjon av påmeldingsavgift hvis de ikke sender inn påmeldingen i løpet av konkurranseperioden.

3.3 Spond påtar seg intet ansvar for påmeldinger som ikke er gyldig sendt uansett årsak, inkludert for eksempel som følge av utstyrssvikt, teknisk feil eller nettverks-, server-, maskinvare- eller programvarefeil av noe slag.

3.4 Spond forbeholder seg retten til å:

jeg bekrefter kvalifiseringen til enhver deltaker i samsvar med kriteriene angitt i paragraf 2;
ii kreve ytterligere informasjon fra en deltaker som den anser nødvendig for å kunne

overholde alle gjeldende lover, inkludert eventuelle “kjenn kunden din”-krav;

iii diskvalifisere enhver deltaker som (a) blir funnet å misbruke eller tukle med driften av kampanjen eller delta ved bruk av uredelige midler, eller som Spond mener å ha handlet i strid med disse konkurransevilkårene; eller (b) ikke gir korrekte kontaktdetaljer eller hvem som gjør en oppføring på noen andres vegne; og

iv forlenge, trekke tilbake, endre eller suspendere enhver premiekonkurranse når som helst hvis omstendigheter utenfor dens kontroll gjør dette uunngåelig. Eventuelle endringer i kampanjen vil bli varslet til deltakerne så snart som mulig av Spond.

3.5 Alle påmeldinger må sendes via tjenesten. Påmeldinger som sendes inn via noen annen metode vil ikke bli akseptert.

3.6 Hver billett gir deltakeren rett til å sende inn én påmelding. Det er ingen begrensning på antall bidrag som hver deltaker kan kjøpe og sende inn.

3.7 Alle deltakere må oppgi sann og nøyaktig kontaktinformasjon når de deltar i premiekonkurransen. Hvis en deltakers kontaktinformasjon senere endres, bør disse endringene varsles til vårt support team på vår kontaktside.

3.8 Ingen oppføringer fra agenter, tredjeparter, syndikerte oppføringer eller de som er gjort ved hjelp av metoder som en datamaskinmakro, skript eller bruk av automatiserte enheter er tillatt, og ingen masseoppføringer er tillatt.

4. Vinnere

4.1 Hver deltaker vil bli vist et bilde der et bilde av en ball er fjernet. Etter å ha kjøpt en billett, vil hver deltaker ha sjansen til å finne ut hvor de mener plasseringen av midten av ballen var på bildet før den ble fjernet. Alle innsendinger vil bli lagret i Sponds database i form av X- og Y-koordinater.

4.2 Plasseringen av ballens senter (“Dommernes posisjon”) bestemmes av et uavhengig dommerpanel (“dommerpanelet”) med ekspertise innen den aktuelle sporten, utnevnt av Spond. Når dommerpanelet bestemmer dommernes stilling, bruker de sin sportslige erfaring og ekspertise. En representant fra Spond vil legge til rette for bedømmelsesprosessen. Navnene på dommerpanelet er tilgjengelig på forespørsel.

4.3 Innen førtiåtte (48) timer etter slutten av premiekonkurransen, vil dommernes plassering bli beregnet mot databasen med koordinater for matematisk å beregne hvilke av de gyldige og kvalifiserte bidragene mottatt av Spond som er nærmest dommernes plassering, og vinner derfor prisen. Prisvinneren vil være den personen som korrekt identifiserer, eller hvis ingen har rett, som er nærmest, dommernes posisjon (“premievinneren”). For å unngå tvil vil avstanden bli målt ved å beregne den rettlinjede avstanden (“Avstand”) fra hver gyldig og kvalifisert inngang til dommerposisjonen.

  1. 4.4 Dommernes avgjørelse er endelig og ingen korrespondanse eller diskusjon vil bli inngått.
  2. 4.5 I tilfelle det er to eller flere deltakere med gyldige og kvalifiserte påmeldinger som er like

Avstand fra eller nøyaktig samsvarer med dommernes posisjon (hver en “Tie Break Entry”), vil prisvinneren mellom deltakerne som slike Tie Break-bidrag tilhører, bli valgt ut av en verifiserbart tilfeldig prosess.

4.6 Spond vil sende etternavnet og fylket til prisvinnerne og, hvis aktuelt, kopier av deres vinnende bidrag, til alle som ber om slik informasjon via vår kontaktside innen én måned etter premiekonkurransens sluttdato. Hvis du motsetter deg at noe eller hele ditt etternavn, fylke og vinnerbidrag publiseres eller gjøres tilgjengelig, vennligst kontakt Spond via vår kontaktside. Under slike omstendigheter må Spond fortsatt gi informasjonen og vinnerbidraget til Advertising Standards Authority på forespørsel.

5. Premier

5.1 Detaljer om premien(e) som er tilgjengelig for hver premiekonkurranse vil bli angitt på de relevante konkurransesidene. Eventuelle bilder er et illustrerende eksempel og viser ikke den eksakte premien(e). Spond er ikke ansvarlig for unøyaktige premiedetaljer gitt til noen deltaker av en tredjepart knyttet til denne premiekonkurransen.

5.2 Med mindre annet er angitt i de spesifikke vilkårene:

i premien vil være i form av et gavekort;
ii gavekortet vil være for et beløp som er minst verdien som er angitt som minimum

premieverdi på tidspunktet for påmelding til premiekonkurransen; og

iii Prisvinneren vil kunne velge et gavekort etter eget valg blant et utvalgt antall forskjellige gavekort.

5.3 Spond forbeholder seg retten til å erstatte en alternativ premie med lik eller større verdi dersom premien ikke er tilgjengelig. Det er ikke noe kontantalternativ tilgjengelig. Premiene er ikke overførbare og kan ikke selges videre. Ingen kompensasjon eller alternativ premie vil være tilgjengelig hvis premievinneren ikke kan bruke premien. Med mindre annet er skriftlig avtalt av Spond, vil prisen kun tildeles prisvinneren.

5.4 Med mindre annet er angitt i de spesifikke vilkårene, vil verdien av en premie være basert på en prosentandel av beløpene bidratt med av deltakere til premiekonkurransen. Imidlertid vil alle premiekonkurranser ha en minimumspremie på £1.

  1. 5.5 Alle kostnader og utgifter som ikke er inkludert i premiene er premievinnerens ansvar.
  2. 5.6 Spond vil sende en lenke til e-postadressen og/eller telefonnummeret oppgitt av premien

Vinner på tidspunktet for påmelding (eller som senere oppdatert), som er trygt lagret i Sponds database. Lenken vil videresende prisvinneren til en side der et gavekort kan velges, og deretter sendes gavekortet til prisvinnerens e-postadresse. Det er deltakerens eget ansvar å sjekke og oppdatere disse detaljene. Hvis, av en eller annen grunn, kontaktinformasjonen er feil, vil ikke Spond holdes ansvarlig for ikke å gi premien. Deltakeren må nøye kontrollere at kontaktopplysningene deres er korrekt registrert.

5.7 Spond vil gjøre alle rimelige anstrengelser for å kontakte prisvinneren. Hvis premievinneren ikke kan kontaktes eller ikke har gjort krav på premien innen 14 dager etter utløpsdatoen, eller premievinneren hvis diskvalifisert som følge av brudd på noen av disse konkurransevilkårene eller Sponds standardbruksvilkår, mister premievinneren premie. Spond forbeholder seg retten til å tildele premien til deltakeren med neste påmelding. Så snart premien er forspilt, vil den opprinnelige premievinneren ikke ha ytterligere krav mot Spond eller organisasjonen.

5.8 Spond kan kreve at prisvinneren sender inn dokumenter som bekrefter deres alder og identitet før premien deles ut. Hvis premievinneren ikke sender inn de nødvendige dokumentene, vil premien gå tapt, og Spond forbeholder seg retten til å tildele premien til deltakeren med neste bidrag.

6. Ansvarsbegrensning

6.1 Hvis Spond ikke overholder disse konkurransevilkårene, vil den være ansvarlig for tap eller skade en deltaker lider som er et forutsigbart resultat av bruddet på disse konkurransevilkårene eller dets uaktsomhet, men det er ikke ansvarlig for tap eller skade som er ikke forutsigbare eller som er forårsaket av et brudd fra organisasjonen. Tap eller skade er forutsigbart hvis det var en åpenbar konsekvens av Sponds brudd eller hvis det ble vurdert av deltakeren og Spond på det tidspunktet deltakeren deltok i premiekonkurransen.

7. Feil i Sponds tjeneste

7.1 Spond vil ta alle rimelige skritt for å sikre at Tjenesten fungerer korrekt, men Spond garanterer ikke at Tjenesten vil være kontinuerlig, uavbrutt eller feilfri og vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap forårsaket av feil eller forstyrrelser i Tjenesten. Spond setter pris på om du rapporterer feil som oppdages til vårt support team på vår kontaktside. Vær oppmerksom på at hvis en feil resulterer i at mer enn én premievinner blir valgt til en premiekonkurranse, kan premiekonkurransen som er berørt av feilen bli kansellert og omorganisert, i så fall vil alle påmeldingsavgifter bli refundert til deltakerne.

8. Klager

8.1 Deltakere bør varsle Spond om eventuelle problemer eller klager i forbindelse med tjenesten ved å sende detaljer om problemet eller klagen til vårt supportteam på vår kontaktside. Spond vil bestrebe seg på å løse eventuelle problemer som er varslet til det på en rettferdig og rimelig måte. Hvis problemet ikke er løst innen 21 dager, vil det bli henvist til Customer Success Manager hos Spond som vil undersøke klagen i god tro og iverksette tiltak som anses nødvendig. Customer Success Manager kan be om ytterligere informasjon eller bevis som kan være nødvendig for å undersøke problemet.

9. Personvern

Enhver behandling av en deltakers data foretatt av Spond vil bli utført i samsvar med Sponds personvernpolicy. Du kan lese mer om rettighetene dine i forhold til slik databehandling ved å gå til retningslinjene på https://www.spond.com/privacy

10. Generelt

10.1 Organisasjonen vil betale Spond et gebyr for Sponds drift og levering av Tjenesten. Beløpet på denne avgiften kan variere avhengig av premiekonkurransen, men vil ikke overstige 30 % av påmeldingsavgiftene

betalt i forbindelse med premiekonkurransen. Spond forbeholder seg retten til å beholde et minimumsgebyr for å dekke driftskostnader dersom det skulle finne det aktuelt.

10.2 Hvis det er noen grunn til å tro at det har vært brudd på disse konkurransevilkårene, kan Spond, etter eget skjønn, ekskludere eller diskvalifisere en deltaker fra å delta i premiekonkurransen.

10.3 Refusjoner vil kun gis under eksepsjonelle omstendigheter etter eget skjønn av Spond, eller der premiekonkurransen avlyses i samsvar med denne paragraf 10.3. Spond forbeholder seg retten til å annullere, suspendere, kansellere eller endre premiekonkurransen der det blir nødvendig å gjøre det. Eventuelle endringer i premiekonkurransen vil bli varslet til deltakerne så snart som mulig av Spond.

  1. 10.4 Disse konkurransevilkårene skal være underlagt engelsk lov.
  2. 10.5 Du kan reise søksmål i forbindelse med premiekonkurransene og disse konkurransevilkårene

i de engelske domstolene. Hvis du bor i Skottland, kan du reise søksmål angående kampanjen og disse vilkårene og betingelsene enten ved engelske domstoler eller domstolene i hjemlandet ditt.

10.6 Som forbruker vil du dra nytte av eventuelle obligatoriske bestemmelser i loven i landet du er bosatt i. Ingenting i disse konkurransevilkårene, inkludert avsnittet ovenfor, påvirker en deltakers rettigheter som forbruker til å stole på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov.