Prøv det, det er gratis

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I SPOND 

PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 6. februar 2024

KORT FORTALT:

Her er et kort sammendrag av hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du bør lese hele personvernerklæringen for fullstendighetens skyld.

 • Spond Team-appen, nettsiden og Spond Club (“Spond” eller “tjenesten”) leveres av Spond AS. Spond kommer også med visse tilleggstjenester som er tilgjengelig avhengig av landet du bor i. 
 • Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hvordan vi bruker personopplysningene dine og du finner mer informasjon om dette i personvernerklæringen vår nedenfor. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.
 • De fleste opplysningene vi har om deg er opplysninger du selv gir oss når du registrerer en profil eller som vi samler inn gjennom din bruk av Spond, feks i forbindelse med innsamlingskampanjer eller Spond Cashback. 
 • I noen tilfeller mottar vi grunnleggende profilinformasjon direkte fra gruppe- eller klubbadministratorer i henhold til deres retningslinjer for personvern (eksempelvis for at du kan opprette en Spond-konto og bli lagt til i en gruppe eller en klubb). 
 • Vi ønsker stadig å gjøre våre tjenester bedre. Derfor samler vi også inn informasjon om hvordan du og andre bruker Spond slik at vi kan analysere bruksmønstre og behovene til brukerne våre. Typisk vil vi begrense personopplysningene som behandles og aggregerer eller de-identifiserer informasjonen, slik at enkeltbrukere ikke blir identifisert.
 • Vi tilpasser Spond og vår kommunikasjon etter hvordan du bruker tjenesten slik at tjenesten blir mest mulig relevant for deg. 
 • Personopplysningene dine deles ikke med noen med mindre vi må dele for å levere tjenesten, du har gitt oss et samtykke til å dele eller våre legitime interesser muliggjør slik deling.
 • Du kan når som helst oppdatere personopplysningene registrert i din profil, og vi oppbevarer ikke opplysningene lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen og lovpålagte plikter.
 • Barn eldre enn 13 år kan benytte tjenesten. Barn under 13 år må ha foreldrene sitt samtykke. Dersom barnets verge er en registrert bruker, vil disse kunne se og svare på utvalgte aktiviteter (for eksempel arrangementer hvor barnet er invitert). Aldersgrensen for å opprette grupper i tjenesten er 15 år.
 • Andre Spond-brukere kan få tilgang til informasjonen din, eksempelvis administratorer i grupper du er medlem eller hvis du deler eller kobler sammen kontoen din med andre medlemmer.

HELE PERSONVERNERKLÆRINGEN:

Det er viktig for Spond at personvernet ditt ivaretas når du bruker tjenesten og at du forstår hvordan vi bruker dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi blant annet hvilken informasjon vi samler inn og hvorfor, samt hvordan vi bruker opplysningene.

Vi må behandle visse opplysninger om deg for at vi skal kunne levere, og du skal kunne bruke Spond eller delta i våre konkurranser. Denne personvernerklæringen er også en del av Sponds brukervilkår. Ved å akseptere brukervilkårene eller andre vilkår knyttet til konkurranser etc. ønsker vi å legge til rette for at du gjør et informert valg og ved å bruke Spond anerkjenner du at Spond behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen.

Personvernerklæringen gjelder for brukere av Spond, inkludert gruppeadministratorer i Spond Team og administratorer i Spond Club. 

1 Informasjon vi samler inn

Opplysninger du gir oss (profilinformasjon)

I tilknytning til profilen din kan du registrere blant annet navn, epost, telefonnummer, adresse, kjønn, fødselsdato og betalingskortnummer. Du kan dessuten velge å legge inn et profilbilde. Når du oppretter en brukerkonto oppretter vi også en brukerID knyttet til din profil.

Hvis du deltar i en av våre konkurranser, er det nødvendig at du oppgir opplysninger som navn, e-post, telefonnummer og adresse for levering av premier. Informasjonen kan samles inn direkte fra deg eller gjennom leverandøren av den aktuelle betalingstjenesten, avhengig av hvilken betalingsmåte du velger.

Interesser og aktiviteter du legger til din konto (kontoinformasjon) 

I tilknytning til din profil kan du legge til andre opplysninger, slik som grupper du oppretter eller blir del av og hvilke aktiviteter som er knyttet til gruppene du er med i (fotball, ski, håndball etc).

Betalings- og transaksjonsinformasjon (finansiell informasjon)

Hvis du foretar kjøp kan vi samle inn finansiell informasjon, for eksempel produktet som er kjøpt og detaljer (klokkeslett, dato og produktinformasjon) og betalingsmåte (f.eks. betalingskortinformasjon). Vi tilrettelegger også innsamlingskampanjer og lar brukere administrere Spond Cashback for sin klubb og/eller gruppe, hvor vi i slike tilfeller også lagrer ditt bankkontonummer.

Innlegg, kommentarer, meldinger og emojis (brukergenerert innhold)

Du kan bruke Spond til å kommunisere direkte med enkeltmedlemmer eller sende fellesmeldinger til alle medlemmene i en gruppe. Spond tilbyr flere funksjoner for dette formålet, slik som å opprette eller delta i avstemninger, arrangementer, reagere med emojier og sende individuelle meldinger.  Du bør ikke dele sensitive personopplysninger eller andre opplysninger som du ikke ønsker at andre skal kjenne til.

Opplysninger Spond registrerer når du bruker tjenesten (aktivitet- og teknisk informasjon)

Vi behandler informasjon i forbindelse med din bruk av tjenesten, blant annet (i) hvilke grupper du deltar i og din aktivitet i gruppene, (ii) domenet som tjenesten blir besøkt fra, (iii) hvilken nettleser som benyttes, (iv) varigheten av besøket, (v) IP-adresse, (vi) enhetsinformasjon, (vii) informasjonskapsler, (viii) anonyme identifikatorer, (ix) tidspunkt for besøket, (x) hvordan du benytter tjenesten (hvilket innhold du klikker på og hvilke funksjoner du benytter), (xi) hvor mange grupper du oppretter, (xii) informasjon om geografisk posisjon og (xiii) hvor lang tid det tar for deg å gjennomføre oppgaver i tjenesten.

Lokasjonsdata

Vi samler inn data om din omtrentlige geografiske posisjon, som utledes fra IP-adressen ved tilkobling til tjenesten, medlemskap i klubber eller grupper med tilknyttede steder, samt stedsinformasjon knyttet til opprettede arrangementer etc. Opplysninger vi samler inn fra andre (tredjepartsinformasjon)

Administratorer av Spond-grupper i Spond Team og Spond Club kan laste opp grunnleggende profilinformasjon om andre til tjenesten (for eksempel for å invitere enkeltpersoner til å bli med i en gruppe som administreres i Spond). Når administratorer i Spond Team eller Spond Club oppgir informasjon om deg eller andre, gjør de det i henhold til sine egne retningslinjer for personvern.

For ytterligere informasjon om hvordan behandlingsansvaret er håndtert i slike tilfeller, se nedenfor i avsnitt 4. 

Hvis du er et barn, kan dine personlige opplysninger også bli gitt til oss av foreldre eller foresatte.

Dersom du bruker Spond Cashback, mottar vi informasjon om kjøpstidspunkt, i hvilken butikk et kjøp blir foretatt, og beløpet som ble betalt. Slik informasjon får vi fra våre leverandører av finansielle tjenester (eksempelvis Nets). 

Dersom du benytter Spond Cashback til nettkjøp, vil vi også motta informasjon om hvilke produkter eller tjenester du har kjøpt fra vår betalingstjenesteleverandør.

2 Hvordan vi bruker personopplysningene dine og våre behandlingsgrunnlag

De rettslige grunnlagene vi bruker for å behandle dine personopplysninger er (i) at det er nødvendig for å utføre eller inngå en kontrakt med deg (“avtale”), (ii) at det er nødvendig for å oppfylle våre eller en tredjeparts berettigede interesser (“berettiget interesse”), (iii) ditt samtykke (“samtykke”), eller (iv) der det er nødvendig for oss å overholde våre juridiske forpliktelser (“juridiske forpliktelser”). Nedenfor har vi angitt våre formål for behandling av dine personopplysninger og det juridiske grunnlaget som gjelder for hvert enkelt formål.

Levering av tjenesten til deg (avtale)

For å tilby våre tjenester bruker Spond personopplysningene dine til å levere tjenesten som avtalt i våre brukervilkår, slik som din profilinformasjon. Vi bruker også profilinformasjon og finansiell informasjon for å administrere den aktuelle konkurransen du deltar i, for eksempel for å bekrefte identiteten din, ta imot betalinger fra deg, for å distribuere disse betalingene til de aktuelle idrettsorganisasjonene fratrukket avgift til Spond, og for å ordne levering av premier eller tjenester.

Når du bruker tjenesten til å sende meldinger med andre brukere eller du oppretter grupper mv. samler vi også inn brukergenerert innhold. I tilknytning til tjenesten vår bruker vi også profilinformasjon og aktivitet- og teknisk informasjon for å tilby kundeservice- og support og hjelpe deg på best mulig måte. 

Behandlingsgrunnlaget for slike behandlingsaktiviteter som er nødvendig for å levere Sponds tjenester, er vår avtale med deg.  For nærmere detaljer vedrørende hvordan vi behandler personopplysninger i forbindelse med Spond Cashback og innsamlingskampanjer, se nedenfor. 

Personalisering av tjenesten og kommunikasjon (legitim interesse)

Det er i vår interesse å tilby en brukervennlig tjeneste som er så relevant som mulig for deg. I den forbindelse bruker vi din profilinformasjon, kontoinformasjon og aktivitets- og teknisk informasjon for å foreslå og kommunisere innhold og funksjoner som er skreddersydd for deg. Vi tilpasser også tjenesten basert på dine handlinger og preferanser, for eksempel gjennom automatisk pålogging, gjenoppretting av handlekurven og tilpasning av tjenesten for enheten din.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysningene er berettiget interesse, hvor vår berettigede interesse er å tilby en brukervennlig og relevant tjeneste til våre brukere.

Produktutvikling, analyse og statistikk (legitim interesse)

Vi behandler profilinformasjon, kontoinformasjon, (begrenset) finansiell informasjon og aktivitet- og teknisk informasjon for å bedre forstå hvordan brukerne våre får tilgang til og bruker tjenesten.  Formålet er å respondere bedre på brukernes preferanser og ønsker og å forbedre tjenesten i sin helhet. Eksempler på dette kan være å analysere og identifisere brukertrender blant store og mindre brukergrupper, utarbeide statistikker og innsikt om hvordan tjenestene våre brukes, samle inn brukerinformasjon fra spørreundersøkelser og testing av nye funksjoner. Når det er nødvendig gjennomfører vi tiltak for å sikre at vi ikke identifiserer enkeltbrukere. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysningene er berettiget interesse, hvor vår berettigede interesse er å forbedre og videreutvikle tjenesten.

Det er også i vår interesse å lage og sende ut spørreundersøkelser for å samle inn tilbakemeldinger fra brukere, slik at vi kan forbedre og utvikle tjenesten vår. Dette kan for eksempel skje dersom du som har gjort et kjøp gjennom våre konkurranser, hvor vi i etterkant sender ut en invitasjon til å delta i en undersøkelse. Invitasjonen inneholder en lenke til undersøkelsen som sendes til e-postadressen eller telefonnummeret du registrerte ved påmelding. Hvis du ikke ønsker å delta og/eller ikke ønsker å motta flere invitasjoner til å delta i undersøkelser, kan du melde deg av gjennom e-posten eller SMS-en du har mottatt. 

For å levere og måle effekten av annonser i Spond

Vi kan vise deg personlig tilpassede annonser basert på din profil- og kontoinformasjon. Vi kan også bruke lokasjonsdata for å vise deg annonser basert på din omtrentlige lokasjon, for eksempel hvilken by du befinner deg i. I tillegg kan annonser vises basert på hvor i appen du befinner deg (kontekstuelle annonser), noe som også bidrar til at annonsene er relevante for deg og andre brukere avhengig av hvordan du bruker tjenesten.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er berettiget interesse, hvor vår berettigede interesse er å tilby en personalisert tjeneste med annonser som er relevante for deg. Dette hjelper oss å sikre at Spond forblir en gratis tjeneste som kan brukes av flest mulig. Du kan likevel kontrollere hvordan vi bruker dine personopplysninger i personverninnstillingene i din Spond-konto. Dersom du ikke ønsker å bli vist personlig tilpassede annonser, vil vi kun vise deg kontekstuelle annonser. 

Når det gjelder barns personvern har vi etablert retningslinjer og tekniske tiltak som sikrer at personopplysningene til brukere under 18 år ikke behandles for å levere personlig tilpassede annonser. I stedet kan vi vise kontekstuelle annonser eller annonser basert på lokasjonsdata. Når du fyller 18 år, vil du som andre brukere over 18 år ha muligheten til å velge om du ønsker å se personlig tilpassede annonser eller ikke.

For å måle effekten til annonsene, utarbeider vi og deler innsikts- og målingsrapporter med våre annonsører. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på aktivitet- og teknisk informasjon, inkludert visninger av og brukerinteraksjoner med annonsene. Rapportene inneholder ikke informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi bruker også slike data til å forbedre annonseproduktene våre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å sikre pålitelig rapportering til våre annonsører, samt bidra til at annonseproduktene våre stadig forbedres. 

Direkte markedsføring – markedsføring per epost, SMS o.l. (legitim interesse eller samtykke)

Vi sender markedsføring for egne tjenester per epost, SMS og lignende dersom du allerede er bruker av tjenestene våre og ikke har motsatt deg å motta slik markedsføring. Vi vil alltid be om ditt samtykke til å sende slik markedsføring hvis du ikke er bruker av tjenestene våre eller vi ønsker å sende deg informasjon om andres produkter eller tjenester. 

Når vi sender deg direkte markedsføring som beskrevet ovenfor, bruker vi profilinformasjonen din. Vi kan også personalisere denne markedsføringen ved hjelp av annen informasjon som kontoinformasjon, finansiell informasjon og atferdsmessig- og teknisk informasjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse i å holde deg oppdatert med våre tilbud og kampanjer.

Du kan når som helst velge å ikke motta direkte markedsføring. Ved å velge bort markedsføring fra oss eller ved å trekke tilbake et samtykke du har gitt til å motta markedsføring, protesterer du også mot videre bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring, inkludert ved hjelp av profilering. 

Ved bruk av Spond Cashback til nettkjøp får vi også tilgang til transaksjonsinformasjon, og gjennom bruk av analyseverktøy analyserer vi denne informasjonen i kombinasjon med annen informasjon, slik at vi kan tilpasse kommunikasjonen vår med deg. Du kan når som helst melde deg av slik markedsføring ved å endre innstillingene i Cashback i Team-appen. 

Fra tid til annen gjennomfører vi rekrutteringskampanjer basert på vår berettigede interesse, der Spond-brukere kan rekruttere andre til å bli Spond-brukere.  

Bruk av markedsføringstjenester fra tredjeparter 

Vi bruker tjenester fra tredjeparter slik som Google og Meta/Facebook til å markedsføre tjenesten vår. I den forbindelse deler vi din profilinformasjon og/eller aktivitet- og teknisk informasjon. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke og/eller vår berettigede interesse i å markedsføre tjenestene våre i relevante kanaler og å motta andre markedsføringsrelaterte tjenester, slik som analyse- og effektmåling.

Sikkerhet og forebygging av misbruk

Vi kan behandle profilinformasjon og aktivitet- og teknisk informasjon for å ivareta sikkerheten i tjenesten og enkeltbrukere, samt for å unngå og redusere risikoen for at avvik skjer. Det juridiske grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å oppdage og forebygge misbruk av tjenesten.

Ved mistanke om misbruk (for eksempel bruk i strid med våre vilkår) og/eller uautorisert bruk av tjenesten, herunder kommunikasjonskanalene (for eksempel hvis en melding er rapportert av mottaker), forbeholder vi oss retten til å undersøke den aktuelle Spond-kontoen (herunder meldinger sendt fra kontoen) og dessuten å foreta de tiltak vi mener er nødvendige.

Kommunikasjon og kundeservice – Intercom

Vi bruker en tjeneste kalt Intercom for å kommunisere med brukerne våre (særlig i forbindelse med kundeservice). Leverandøren av Intercom er R&D Unlimited Company 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland.

Intercom hjelper oss med å kommunisere raskt og effektivt, blant annet ved bruk av kunstig intelligens gjennom AI-tjenesten “FIN”.   

Følgende personopplysninger kan behandles via Intercom:

 • Kontaktinformasjon (slik som navn og epostadresse)
 • Innholdet i kommunikasjon (slik som chat og forespørsler)
 • Teknisk informasjon (slik som IP-adresse, og nettleserdata)

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er avtale, alternativt samtykke.

Opplysningene overføres til Intercom, og Intercom kan overføre opplysningene til land utenfor EU/EØS. Vi sørger for at det foreligger tilstrekkelige beskyttelsestiltak i tråd med kravene i GDPR for å sikre opplysningene.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i Intercoms personvernerklæring som du kan lese her: https://www.intercom.com/legal/privacy.    

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler, enhetsidentifikatorer eller lignende teknologi (“cookies”) kan lagres eller gis tilgang til på enheten din for de formålene som er beskrevet ovenfor. Det juridiske grunnlaget for bruk av cookies er samtykke i samsvar med den nasjonale implementeringen av ePrivacy-direktivet eller andre lokale lover i landet du bruker tjenesten.

Du kan når som helst tilpasse bruken din ved å gjøre endringer i nettleserinnstillingene. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte deler av tjenesten ikke fungerer som de skal hvis cookies fjernes helt. Du finner mer informasjon om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan administrere cookies i tjenestene våre i vår cookie-erklæring.

For formål som kreves av loven (juridisk forpliktelser)

Vi behandler personopplysningene dine når vi er pålagt å oppbevare eller samle inn personopplysninger for å oppfylle juridiske krav til oss, for eksempel detaljer om kjøp for bokføringsformål eller der vi trenger samtykke fra en forelder eller verge for å tilby nettjenester til barn under 13 år. Vi kan også dele dine personopplysninger når det er påkrevd i henhold til forespørsler fra myndigheter.

3 Hvordan vi deler personopplysningene dine eller andre deler med oss

Generelt

Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører (for eksempel våre teknologileverandører eller tredjeparter som distribuerer våre konkurransepremier) som er våre databehandlere og behandler personopplysninger på våre vegne.  I slike tilfeller inngår vi alltid såkalte databehandleravtaler for å ivareta datasikkerheten. 

Internasjonale overføringer

Noen av våre databehandlere befinner seg utenfor EU/EØS. For å sikre at disse databehandlerne behandler personopplysninger på en forsvarlig måte benytter vi EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland.

Deling og behandling av dine opplysninger ved bruk av Spond Cashback

Dersom du bruker Spond Cashback deler vi ditt kontonummer med vår(e) leverandører(er) av betalingstjenester, og i henhold til inngått(e) databehandleravtal(er). Formålet med slik deling er at vi skal kunne spore og fordele transaksjoner knyttet til Spond Cashback. Vi deler ikke annen informasjon med leverandøren(e) for dette formålet. Dersom du legger inn flere kontonumre vil de vite at det er samme person som har lagt inn kontonumrene, men de vil ikke få utlevert opplysninger om din identitet.

Administrator for den enkelte gruppe du er tilknyttet vil kun få vite hvor mye Cashback-gruppen som sådan har opptjent, men vil ikke få vite noe om hvem som har bidratt eller hva hver enkelt har bidratt med.

Spond Cashback-partnerne våre mottar jevnlig lister over transaksjoner gjennomført av Spond-brukere slik at de kan sammenholde dette med sine systemer (butikk, beløp og tidspunkt). De vil ikke motta noen annen informasjon om deg.

Ved bruk av Spond Cashback  deler vi i tillegg en unik kode med partner eller med et eventuelt nettverk som partner inngår i, og som fungerer som et mellomledd mellom oss og partnerne. Denne koden fungerer som en identifikator som gjør at vi kan vite at det er du som har gjort et bestemt kjøp. Hverken partner eller partnernettverket kan koble identifikatoren til deg.

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling er å levere tjenesten vår i henhold til Sponds standard brukervilkår (med andre ord avtale).

Spond Innsamlingskampanje

Spond Innsamlingskampanje er en tjeneste som gjør at medlemmer, venner, familie og andre som gruppemedlemmet inviterer til innsamlingskampanje kan bidra til lagets eller gruppens økonomi. For å gjennomføre Spond Innsamlingskampanje er det nødvendig å behandle personopplysninger om medlemmene og de som inviteres til og bidrar i innsamlingskampanjen. Her beskriver vi hvordan medlemmenes personopplysninger behandles sammen med gruppeadministrator.

Gruppeadministratoren velger gruppemedlemmer til å delta i en Spond innsamlingsaksjon. Det er derfor administratoren som er ansvarlig for å informere det enkelte medlem før administratoren registrerer medlemmet. Når administratoren har lagt til et medlem, vil vi bruke medlemmets personlige opplysninger (navn og bilde) til å opprette en salgsside for innsamlingskampanjen som medlemmet / vergen kan bruke hvis de ønsker å delta i innsamlingskampanjen. Medlemmet kan deretter sende invitasjoner til andre om å kjøpe produkter fra medlemmets salgsside. Vi registrerer ikke hvem medlemmet inviterer til en innsamlingskampanje, men vi kan se om et medlem bruker delingsfunksjonaliteten som tilbys i tjenesten. Administratoren for hver gruppe vil vite hvor mye hvert medlem har samlet inn via salg. Dette for at administratoren skal kunne følge utviklingen og resultatene knyttet til innsamlingsaksjonen. Administratoren kan imidlertid ikke se noen detaljer med hensyn til hvem som har gjennomført kjøp. 

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling er å levere tjenesten vår i henhold til vilkår som gjelder for innsamlingsaksjoner og Sponds standard brukervilkår (med andre ord avtale). 

Interaksjon med andre Spond-brukere 

Profilinformasjon som du registrerer (navn, e-post, telefonnummer, bilde (hvis legger det til) og brukergenerert innhold er synlig for andre medlemmer av Spond-gruppen du er medlem i, eller for andre deltakere på arrangementer der du deltar. Du kan imidlertid velge at bare gruppeadministratoren skal ha tilgang til e-postadressen og telefonnummeret ditt. 

Profilinformasjonen som du velger å dele og kontaktpreferansene dine er synlig for andre medlemmer i gruppen når du bruker tjenesten til å kommunisere med dem.

Dersom du ikke ønsker at andre Spond-brukere skal ha tilgang til dine opplysninger som beskrevet ovenfor, bør du begrense hvilke opplysninger du legger til din profil og bruke tjenesten på en måte du mener er hensiktsmessig. 

I tillegg, hvis du deltar i noen av våre konkurranser eller bidrar inn i innsamlingskampanjer, vil personen som ba deg om å delta bli vist navnet ditt og tidspunktet og beløpet for bidraget ditt. Du vil ikke kunne anonymisere denne informasjonen. Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal deles med personen som ba deg om å delta, bør du ikke delta i konkurransen eller være med å bidra i innsamlingskampanjen.

Sosiale medier

Vi har en Facebook og Instagram-side. Facebook lagrer cookies på enheten din når du bruker tjenesten deres. Vi anbefaler at du leser Facebook sin informasjon om hvordan de behandler personopplysninger. Når det gjelder personopplysninger som vi kontrollerer og har tilgang til gjennom din bruk av vår Facebook og Instagram side, er vi felles behandlingsansvarlige med Facebook. Vi kan bruke innsikt fra sosiale medier til statistiske og analytiske formål og bare på aggregert nivå.

 1. Behandlingsansvar i Spond Club og grupper i Team-appen

Spond Team

Spond Team gjør det mulig for gruppeadministratorer å organisere sportsaktiviteter, blant annet gjennom integrasjoner med Spond Club. Når gruppeadministratoren legger til nye medlemmer i en gruppe og disse personene ikke har en Spond-konto, opptrer vi som felles behandlingsansvarlig med gruppeadministratoren. I denne sammenheng behandler vi grunnleggende profilinformasjon for å tilrettelegge at medlemmene kan fullføre registreringen av sin Spond-konto slik at medlemmet kan bruke Spond i sin helhet, samt for å kunne tilby grunnleggende funksjonalitet. Dette inkluderer å sende meldinger, delta avstemninger eller motta informasjon om arrangementer som lages av gruppeadministrator før Spond-kontoen er aktivert. For personer som behandles i slike grupper som allerede har en Spond-konto, kan vi behandle personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, som felles behandlingsansvarlig sammen med de aktuelle gruppeadministratorene.

Spond Club

Spond Club er et nettbasert medlemsadministrasjonssystem for både store og små idrettslag og organisasjoner som kan integreres med Spond Team. 

Spond Club mottar personopplysninger (a) direkte fra medlemmer som melder seg inn i klubber, (b) fra klubbadministratorer som legger inn medlemsopplysninger og (c) fra grupper i Spond Team som overføres og legges til i Spond Club. 

Spond Club hjelper klubbene med å effektivisere kontingentprosesser og administrasjon av organisasjoner. I Norge er Spond Club også integrert med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for begrenset deling av medlemsinformasjon. Når vi bistår klubber og organisasjoner med å gjennomføre slike oppgaver, opptrer vi som databehandler på vegne av klubben eller organisasjonen (som er behandlingsansvarlig. 

5 Dine rettigheter som Spond-bruker

Du har visse rettigheter med hensyn til personopplysningene vi behandler om deg. Dette inkluderer retten til å få tilgang til, rette, slette, innhente og gjenbruke på tvers av ulike tjenester (“dataportabilitet”), begrense eller motsette deg visse behandlingsaktiviteter (eller trekke tilbake ditt samtykke dersom behandlingsaktiviteten er basert på samtykke).

Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss på [email protected]. Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel i tilfeller forespørselen vil bidra til at vi utleverer informasjon om andre personer, forespørselen vil krenke rettighetene til en tredjepart (inkludert våre rettigheter eller hvis du ber oss om å slette informasjon som vi er lovpålagt å oppbevare eller har tvingende legitime interesser i å beholde. Relevante unntak er fremgår i personopplysningsloven. Vi vil informere deg om eventuelle unntak vi baserer oss på dersom det er aktuelt. 

Profilinformasjon som du har registrert vil være tilgjengelig i profilen din. Hvis noe av informasjonen vi har registrert om deg er feil, oppfordrer vi deg til å gjøre endringer i profilen din

6 Oppbevaring av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter

Merk at din aktivitet i Spond (for eksempel påmeldinger, avmeldinger, innlegg, meldinger eller annen kommunikasjon) vil forbli synlig for dem det er relevant for (for eksempel gruppens medlemmer, arrangementets deltakere osv.) selv om du skulle melde deg ut av dine grupper eller slette din Spond-profil. Ved å slette din Spond-profil vil navnet og kontaktinformasjonen som er knyttet til disse aktivitetene anonymiseres/fjernes.

7 Barns personvern

Barn over 13 år kan benytte tjenesten uten foreldres samtykke. Barn under 13 år må ha samtykke fra barnets verge. Hvis barnets verge er en registrert bruker,vil disse kunne se og svare på utvalgte aktiviteter (for eksempel arrangementer hvor barnet er invitert). Aldersgrensen for å opprette grupper i tjenesten er 15 år.

8 Informasjonssikkerhet

Vi har gjennomført organisatoriske og tekniske rutiner og tiltak som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet, og at de er tilgjengelige ved behov.

9 Endringer i personvernerklæringen

Vi vil nå og da komme til å oppdatere denne personvernerklæringen for å reflektere eventuelle endringer i tjenesten. Endret personvernerklæring vil i slike tilfeller bli publisert på spond.com. Ved større endringer vil vi varsle deg direkte på egnet måte, enten via tjenesten eller epost.

10 Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Spond AS, organisasjonsnummer 998 209 218, Dronningens gate 8a, 0152, Oslo, Norge er behandlingsansvarlig. Se også https://help.spond.com/nb/ hvor du kan lese hjelpeartikler og chatte med supportteamet vårt. Sponds personvernombud kan kontaktes på [email protected].